Oversikt over klimaanlegg


Denne oversikten over klimaanlegg gir deg en oversikt over klimaanleggets ulike deler og disses funksjon. Merk spesielt tørkefilteret.

I motsetning til hva mange har påstått opp gjennom årene er ett klimaanlegg ikke ett kjøleskap på hjul. I likhet med andre systemer i bilen krever det vedlikehold og service. Å unnlate å utføre service kan føre til store og svært kostbare skader på anlegget.

En forbruker kan selv ikke utføre service på noen deler av ett klimaanlegg som har kontakt med kjølemediet. Da gjenstår kun kjølevifte, kupèvifte og kupefilter.

 

 


Følg nummereringen under bildet for mer informasjon om komponentene!

Image of 567047_500_297

 

 1. Kompressor

Kompressoren drives av bilmotoren via en kilereim og komprimerer kjølemiddelgassen som er i anlegget og fører den videre til kondenseren.Feil kan skyldes:Feil oppdages ved:
 • Oljemangel
 • Skade på lager
 • Lekkasjer
 • Fukt

 

 • Støy
 • Mangelfull kjøling/effekt
 • Kjøleanlegget virker ikke

 

Vanligvis medfører bytte av kompressor høye kostnader i forbindelse med rengjøring og reparasjon av hele klimaanlegget!
 

 2. Elektrisk tilkobling

Elektrisk kobling for kompressoren (av/på). Feil kan skyldes:Feil oppdages ved:
 • Kontaktfeil
 • Kortslutning

 

 • Anlegget virker ikke

 

 
 

 3. Kondenser

Kondenseren sitter foran kjøleviften. Den kjøler ned kjølemiddelet som kommer fra kompressoren.Feil kan skyldes:Feil oppdages ved:
 • Lekkasjer (stensprut)
 • Forurensning av kjølelamellene
 • Tilstopping (skade på kompressor)

 

 • Støy
 • Mangelfull kjøling/effekt
 • Kjøleanlegget virker ikke

 

Lekkasje av kjølemiddel forurenser naturen!
 

 4. Kjølevifte (radiator)

Kjøleviften sørger for optimal kondensering av kjølemiddelet. Den monteres i tillegg til eller som kombivifte foran eller bak kondenseren.Feil kan skyldes:Feil oppdages ved:
 • Skade på lager
 • Slitte kullbørster
 • Brudd på viften
 • Kontaktfeil
 • Kortslutning

 

 • Støy
 • Hyppig av/på-kobling av kompressor

 

 
 

 5. Tørkefilter

Tørkefilteret fjerner partikler og fuktighet fra kjølemiddelet. I tillegg fungerer det som akkumulator for fukten. Inne i filteret er det en filterpute av granulat som kan absorbere en viss mengde fuktighet.Påvirkes av:Kan føre til:
 • Fuktighet i
  kjølemiddelet
 • Defekt filterpute pga elde/manglende
  vedlikehold
 • Lekkasjer

 

 • Mangelfull kjøling
 • Viften virker ikke pga skade eller tilstoppelse av andre komponenter
 • Frostskader på anlegget, spesielt ekspansjonsventil.

 

Tørkefilteret skal byttes hvert andre år og ved alle reparasjoner på klimaanlegget! Defekt tørkefilter kan føre til kostbare skader på resten av anlegget.
 

 6. Fordamper

Fordamperen er plassert i kupeen under dashbordet. Kjølemiddelet som er flytende og står under trykk, fordamper her og danner kulde. Denne kulden avgis til omgivelsene via fordamperoverflaten (kjøleribber),Feil kan skyldes:Feil oppdages ved:
 • Forurensning utenfra gjennom luftgjennom-strømningen
 • Tilstopping pga forurenset kjølemiddel eller skader på komponenter
 • Lekkasjer pga defekte pakninger eller oksydering.

 

 • Ubehagelig lukt
 • Mangelfull kjøling
 • Klimaanlegget virker ikke

 

Ved ubehagelig lukt er dette stedet å lete. Desinfeksjon av fordamper samt bytte av kupèfilter.
 

 7. Kupèvifte

Kupeviften fører luften som suges inn utenfra (evnt kupèluft ved omluft) gjennom fordamperen. Luften kjøles kraftig ned i fordamperen, tørkes og strømmer deretter inn i kupèen. Feil kan skyldes:Feil oppdages ved:
 • Skade på lager
 • Slitte kullbørster
 • Kontaktfeil
 • Kortslutning
 • Sterkt forurenset kupèfilter

 

 • Støy
 • Mangelfull kjøling
 • Dårlig ventilasjon
 • klimaanlegget
  kobler ut

 

 
 

 8. Ekspansjonsventil

Ekspansjonsventilen skiller høy- og lavtrykkssidene fra hverandre. Avhengig av temperatur regulerer den kjølemiddeltilførselen. Samtidig føres kjølemiddelet i gassform fra fordamper til kompressoren.Feil kan skyldes:Feil oppdages ved:
 • Ising pga for mye fukt i kjølemiddel (mettet tørkefilter)
 • Forurensning pga defekte komponenter eller mangelfullt vedlikehold

 

 • Mangelfull kjøling
 • Tidvis utkobling av kompressor
 • Klimaanlegget fungerer ikke

 

 
 

 9. Kupèfilter

Kupèfilteret forhindrer pollen og forurensning fra å komme inn i bilens kupè. Feil kan skyldes:Feil oppdages ved:
 • Tett filter pga for lang skiftetid og områder med forurensning
 • Mangelfull kjøling
 • Fukt på innersiden av ruten
 • Dårlig ventilasjon
 

 10. Rør og koblinger

Diverse rør og koblinger for
å sammenkoble komponentene i anlegget.
Feil kan skyldes:Feil oppdages ved:
 • Fysiske skader, kollisjoner ol.
 • Forurensning i anlegget
 • Mangelfull kjøling
 • Lekkasjer
 
 

 11. Trykkbrytere og elektriske brytere

Diverse relèer som aktiveres av trykkbryteren for å sikre stabil drift på systemet.Feil kan skyldes:Feil oppdages ved:
 • Kontaktproblemer
 • Forurensning
 • Manglende funksjon
 • Dårlig kjøling
 • Defekt anlegg