Prosjektservice

INIT

Auto-Utrustning AS har ansvaret for gjennomføring av montering, service og vedlikeholds-aktiviteter i forbindelse med leveranse av sanntids informasjons systemer for kollektivtransporten i Oslo, Akershus, Buskerud og Bergen.

Informasjonen benyttes til passasjerinformasjon på stoppesteder, i busser, trikker og T-bane.
I tillegg henter systemene bl.a. inn informasjone på passasje telling.

I denne avdelingen har vi 1 svært dyktig medarbeider. Med mange års erfaring innen elektronikk i kjøretøy av alle størrelser.